Ông Trần Tuấn Anh

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Grand Home

KTS Đại học xây dựng Hà Nội

Năm sinh: 1989

Nơi cư trú: Hà Nội