Ông Trần Tất Thắng

Năm sinh: 1973

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội