Ông Trần Quốc Thiều

Giám đốc điều hành công ty CP xây dựng Beta Miền Bắc

Cử nhân QTKD Đại học Thương mại

Năm sinh: 1977

Nơi cư trú: Long Biên – Hà Nội