Ông Phạm Văn Khải

PGĐ Ban điều hành công ty CP thương mại BetaCenter

KS cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Năm Sinh: 1981

Nơi cư trú: Gia Lộc – Hải Dương