Ông Phạm Hồng Quân

PGĐ điều hành công ty CP Beta Minh Đức

KTS Đại học kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1987

Nơi cư trú: Thanh Xuân – Hà Nội