Ông Phạm Đức Cảnh

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

Cử nhân Đại học BK Aptech

Năm sinh: 1988

Nơi cư trú: Hà Nội