Ông Nguyễn Tuấn Sơn

Giám đốc Điều hành công ty CP Beta Minh Đức

KS xây dựng

Năm sinh: 1978

Nơi cư trú: Q.Hai Bà Trưng – Hà Nội