Ông Nguyễn Thành Tiến

Giám đốc điều hành Công ty CP Nội thất Beta Galaxy

Bachelor of Business Administration – Cambridge College Sydney Australia

Bachelor of financial accounting – Australian Institute of Higher Education

Năm sinh: 1983

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội