Ông Nguyễn Sỹ Minh

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Nội thất Beta Galaxy

KS Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Năm sinh: 1983

Nơi cư trú: Hà Nội