Ông Nguyễn Phan Hiếu

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Nội thất Beta Galaxy

KS Đại học xây dựng Hà Nội

Năm sinh: 1982

Nơi cư trú: Hoài Đức – Hà Nội