Ông Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Life Design

KTS Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Năm sinh: 1982

Nơi cư trú: Thanh Trì – Hà Nội