Ông Nguyễn Khắc Tuyền

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Năm Sinh: 1983

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội