Ông Nguyễn Khắc Tuyền

Chức Danh

Thành viên Ban quản lý dự án

Thông tin cá nhân

KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Năm Sinh: 1983

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội