Ông Nguyễn Khắc Quyết

Giám đốc điều hành công ty CP thương mại BetaCenter

KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1987

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội