Ông Nguyễn Khắc Hải

Ông Nguyễn Khắc Hải

Giám đốc điều hành công ty CP thi công xây dựng Beta Contructions

KTS Đại học kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1977

Nơi cư trú: Hà Nội