Ông Ngô Hồng Quân

PGĐ điều hành công ty CP Beta Decor

KTS Đại học xây dựng Hà Nội

Năm sinh: 1986

Nơi cư trú: Long Biên – Hà Nội