Ông Mai Văn Bình

KS Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm sinh: 1988

Nơi cư trú: Hải Hậu – Nam Định