Ông Lê Vinh Quang

KS xây dựng Đại học Lương Thế Vinh.

Năm sinh: 1985

Nơi cư trú: Sóc Sơn – Hà Nội