Ông Lê Thành Vinh

Giám đốc tài chính Betaviet Group

KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1980

Nơi cư trú: Sóc Sơn – Hà Nội