Ông Lê Hồng Thụ

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

KS Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1977

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội