Ông Lê Hồng Thụ

PGĐ Công ty cổ phần thi công xây dựng Beta Contructions

KS Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1977

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội