Ông Hoàng Nghĩa Mạnh

Ông Hoàng Nghĩa Mạnh

Giám đốc điều hành Công ty CP tư vấn thiết kế Beta Star

KTS Đại học Phương Đông

Năm sinh: 1990

Nơi cư trú: Hà Nội