Ông Đinh Thế Thu

Năm sinh: 1962

Nơi cư trú: Phúc Thọ – Hà Nội