Ông Đào Anh Tú

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Green Design

KTS Đại học kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1984

Nơi cư trú: Hà Nội