Bà Phạm Thị Duyên

Trưởng phòng KD Betaviet Group

Cử nhân Học viện Ngân hàng

Năm sinh: 1988

Nơi cư trú: Hà Nội