Bà Phạm Thị Duyên

Trưởng phòng KD2 công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

Cử nhân Học viện Ngân hàng

Năm sinh: 1988

Nơi cư trú: Hà Nội