Bà Nguyễn Hà Nhung

PGĐ Marketing Betaviet Group

Cử nhân Đại học quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 1985

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội