Bà Nguyễn Thị Nhung

PGĐ – Trưởng phòng Marketing Công ty CP kiến trúc và xây dựng Betaviet

Cử nhân Đại học quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 1985

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội