Bà Nguyễn Thị Nga

Trưởng phòng KD1 công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

Cử nhân Đại học kinh doanh & công nghệ Hà Nội

Năm sinh: 1988

Nơi cư trú: Quận Hà Đông – Hà Nội