Bà Nguyễn Thị Đoan

Thành viên HĐQT Betaviet Group – Trưởng ban Quản lý dự án Betaviet Group

Cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội.

Năm sinh: 1983

Nơi cư trú: Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội