Bà Nguyễn Thị Đoan

PGĐ Thường Trực Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

Cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội.

Năm sinh: 1983

Nơi cư trú: Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội