Bà Nguyễn Thị Đoan

Bà Nguyễn Thị Đoan

Thành viên Ban quản lý dự án

Cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội.

Năm sinh: 1983

Nơi cư trú: Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội