Chi tiết quá trình thi công xây dựng nhà biệt thự tại Hà Nội – TC20182

Thi công bể bơi TC20182
Trang trí thức cột TC20182
Hoàn thiện thô biệt thự cao cấp TC20182
Thi công phào chỉ TC20182
Trát thô biệt thự cao cấp TC20182
Hình ảnh thi công trát thô TC20182
Hoàn thiện thô TC20182
Trát hoàn thiện trong TC20182
Trát hoàn thiện nội thất TC20182
Ốp lát trần tường TC20182
Thi công ốp lát biệt thự cao cấp TC20182
Thi công điện nước TC20182
Ốp lát tường TC20182
Thi công trát thô TC20182
Thi công đường nước TC20182
Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công cổng biệt thự TC20182
Thi công cổng biệt thự TC20182
Thi công điện và điều hòa TC20182
Thi công hạng mục khác TC20182
Thi công hạng mục khác TC20182
Thi công hạng mục khác TC20182
Thi công trần thạch cao TC20182
Thi công trần thạch cao TC20182
Tranh sơn dầu trang trí TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Chi tiết quá trình thi công xây dựng nhà biệt thự tại Hà Nội – TC20182
2020

Sơn và trang trí ngoại thất

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Tranh sơn dầu trang trí TC20182

Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182

Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182 Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182 Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182 Thi công điện và điều hòa TC20182 Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182

Thi công trần thạch cao

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Thi công trần thạch cao TC20182 Thi công trần thạch cao TC20182

 

Thi công cổng, các hạng mục khác trong khuôn viên

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Thi công cổng biệt thự TC20182

Thi công cổng biệt thự TC20182

Thi công hạng mục khác TC20182 Thi công hạng mục khác TC20182 Thi công hạng mục khác TC20182

Trát thô

Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công dầm sắt sân bể

Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Trát thô ngoại thất

Thi công trát thô TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công đường nước TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công ốp, lát trần tường

Ốp lát tường TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Ốp lát trần tường TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công điện nước TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công ốp lát biệt thự cao cấp TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công hồ bơi tiểu cảnh

Thi công bể bơi TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Trát thô cơ bản

Trát hoàn thiện nội thất TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Trát hoàn thiện trong TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Thi công điện, nước

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Trát hoàn thiện phần thô

Trang trí thức cột TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Thi công phào chỉ TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Hoàn thiện thô biệt thự cao cấp TC20182

Hình ảnh thi công trát thô TC20182

Trát thô biệt thự cao cấp TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Thi công mái, hoàn thiện nhà biệt thự

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thi công làm đường điện nước nhà biệt thự

Hình ảnh thi công điện nước cẩn thận và nghiêm khắc

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Trát thô toàn biệt thự

Quá trình trát thô nhà biệt thự

Quá trình trát thô nhà biệt thự

Hình ảnh thi công đổ mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Thi công trần tầng 3 biệt thự

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây thô tầng 3 biệt thự cao cấp

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Thi công trần nhà tầng 2 biệt thự

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 2 nhà biệt thự

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 nhà biệt thự

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Khởi công xây móng biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Đo đạc nền đất trước khi bắt đầu thi công xây biệt thự

Khởi công xây dựng biệt thự TC20182

Hình ảnh giám sát nền đất

Khởi công xây dựng biệt thự

Hình ảnh khởi công xây biệt thự

Đặt lịch tư vấn & nhận báo giá

  Dự án liên quan

  MIỄN PHÍ NHẬN MẪU THIẾT KẾ & KHÁI TOÁN THI CÔNG

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Miễn phí mẫu thiết kế & Khái toán thi công

    Logo Betaviet Footer

    Tầng 8, Tòa nhà BETAVIET, số 9A, đường Thanh Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

    Hotline thiết kế: 0915 010 800

    Hotline thi công: 0986 276 800

    Hành chính: 024 6674 6376

    Email: lienhe@betaviet.vn

    Website: https://betaviet.vn/

    Showroom Nội Thất GalaxyCentre

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre, Khu A3.1-Liền kề 01 KĐT Thanh Hà-Cienco5, Hà Đông, Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    Nhà máy SX Nội thất gỗ BetaDecor

    307 Phố Mới - Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh.

    ♦ Bản đồ đường đi

    Kết nối thêm với chúng tôi

    Copyright © Beta Việt. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800
    Hotline Thi Công: 098 627 6800