Thông tin chi tiết

14/09/2017

Tên Trương Bá Ngọc Quay lại
Sinh Năm : 03/01/1984
CMND : 012356161
Nguyên Quán : Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Cư trú : Tổ 6, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Trình độ

: Kiến trúc sư (Đại học Xây dựng Hà Nội)