Thông tin chi tiết

14/09/2017

Tên Nguyễn Thị Nhung Quay lại
Sinh Năm : 29/05/1985
CMND : 125136432
Nguyên Quán : Gia bình, Bắc Ninh
Cư trú : Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

: Đại học Quốc Gia Hà Nội