Thông tin chi tiết

12/09/2017

Tên Nguyễn Khắc Tuyền Quay lại
Sinh Năm : 29/03/1983
CMND : 125130986
Nguyên Quán : Gia bình, Bắc Ninh
Cư trú : Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

: Kiến trúc sư (Đại học kiến trúc Hà Nội)