Thông tin chi tiết

14/09/2017

Tên Nguyễn Khắc Quyết Quay lại
Sinh Năm : 27/10/1983
CMND : 125175171
Nguyên Quán : Gia bình, Bắc Ninh
Cư trú : Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

– Kiến trúc sư (Đại học Kiến trúc Hà Nội)