Thông tin chi tiết

04/10/2017

Tên : (Ông) Lê Thành Vinh Quay lại
Sinh Năm : 08/06/1980
CMND : 012213905
Nguyên Quán : Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
Cư trú : Phú Minh Sóc Sơn, Hà Nội
Trình độ

: Kiến trúc sư (Đại học kiến trúc Hà Nội), Chứng chỉ: Giám sát XD & HT Công trình dân dụng, Công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật, Chứng nhận: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình