Mẫu thiết kế nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng (CĐT: Bà Thảo – HCM) NT14524

12/11/2017
 • Chia sẻ
 • Mã số công trình

  NT14524
 • Chủ đầu tư

  Bà Thảo
 • Địa điểm xây dựng

  Tp. Hồ Chí Minh
 • Thiết kế nội thất

 • Năm thực hiện

  2014
 • Mô tả

 • Một số góc nhìn trong mẫu nội thất biệt thự nhà Bà Thảo – Thành phố HCM NT 14524

  1. Không gian phòng khách.

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng khách

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng khách

  2. Không gian phòng bếp ăn.

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ăn

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ăn

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ăn

  3. Không gian phòng sinh hoạt chung.

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng sinh hoạt chung

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng sinh hoạt chung

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng sinh hoạt chung

  4. Không gian các phòng ngủ

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng ngủ

  5. Không gian phòn đọc sach.

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng đọc sách

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng đọc sách

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian phòng đọc sách

  6. không gian các sảnh thanh trong nhà.

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian sảnh thang

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian sảnh thang

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian sảnh thang

  7, Không gian phòng thờ

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng thờ

  8. Không gian phòng tắn – vệ sinh

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

   

  Mẫu nội thất biệt thự đẹp lộng lẫy sang trọng NT14524 - Không gian Phòng vệ sinh

Tags: ,