Mẫu nội thất đẹp Tân cổ điển (CĐT: Ông Diễm – Hải Dương) NT16008

02/06/2017
 • Chia sẻ
 • Mô tả

 • Một số góc nhìn trong mẫu nội thất đẹp NT16008.

  – Phòng khách

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(1)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(2)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(3)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(4)

  – Phòng bếp ăn:

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(5)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(6)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(7)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(8)

  – Không gian các phòng ngủ:

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(9)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(10)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(11)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(12)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(13)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(14)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(15)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(16)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(17)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(18)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(19)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(20)

  – Phòng thờ:

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(21)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(22)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(23)

  – Phòng vệ sinh:

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(24)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(25)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(26)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(27)

  mau-noi-that-dep-tan-co-dien-nt16008(28)