Hình ảnh thực tế hoàn thiện công trình nhà ông Hòa – Nghệ An (video)

07/04/2018