Hình ảnh thi công hoàn thiện công trình ông Tuấn – Hải Phòng (video)

19/09/2016