Hình ảnh thi công hoàn thiện công trình ông Thắng – Hà Tây (video)

19/09/2016