Hình ảnh thi công hoàn thiện công trình ông Quang – Hà Nội (video)

28/12/2016