Hình ảnh thi công hoàn thiện công trình ông Cường – Ecopark (video)

19/09/2016