Hình ảnh thi công hoàn thiện công trình ông Chính – Phú Thọ (video)

19/09/2016