Hình ảnh thi công hoàn thiện công trình nhà ông Hùng – Thành phố Vinh, Nghệ An

19/09/2016
  • Chia sẻ